پیتزا آرد را خیلی ها مخصوصاً اهالی پاسداران و فرمانیه به خوبی می شناسند. فست فودی به سبک ایتالیایی که شعبه اول آن همان پیتزا راز امروزی است. این هم شعبه ۲ آرد که کمی بزرگتر و در موقعیتی تجاری تر از شعبه یک است.