به گزارش اگروفودنیوز، اعضای هیات مدیره انجمن روغن نباتی صبح امروز با اکثریت قاطع آراء ابوالحسن خلیلی را به عنوان دبیر انجمن روغن نباتی انتخاب کردند.

گفتنی است خلیلی در حال حاضر به عنوان عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و عضو هیات مدیره و دبیر  در خانه صنعت و معدن تهران مشغول به فعالیت است.

لازم به توضیح است مهندس خلیلی پیش از این نیز دبیر انجمن صنفی صنایع  روغن نباتی و دبیرکل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی بود .