روی هر میز باربیکو وجود دارد که خودتان می توانید به دلخواه از سینی انتخاب و طبخ کنید. تنها رستوران سلف کباب بر روی هر میز، برای اولین بار در ایران با ۱۲ شعبه

خودت بپز، خودت بخور

محل خاص با غذای متفاوت ، شام یا ناهار با خانواده