مکان: مودنا، ایتالیا

در این رستوران می توانید مخلوطی از غذاهای سنتی و مدرن را پیدا کنید. غذای طبخ شده در این رستورانکاملا خلاقانه می باشد.

Originally posted 2016-04-09 23:14:43. Republished by Blog Post Promoter