موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۷۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۲۴
محله
سایر محله های غرب