اینترنت بی‌سیم بله
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب بله
موزیک زنده خیر
صبحانه بله
محل بازی کودک خیر
تلفن رزو بله
سالاد بار خیر
حق سرویس ۰ %