بره سفید قطعاً جزء یکی از معروف ترین طباخی های تهران محسوب می شود که لا اقل یک بار تجربه آن ضروری به نظر می رسد.

منوی صبحانه
چشم یک عدد ۳۰۰۰
گوشت
۶۰۰۰
پاچه یک عدد ۶۰۰۰
آبگوشت ساده ۱۰۰۰
مغز ۶۰۰۰
یک دست سیراب شیردان ۱۰۰۰۰
آبگوشت مغز ۳۰۰۰
سیراب شیردان کامل (پرسی) ۱۰۰۰۰
زبان ۸۰۰۰
چای، نان داغ، آبلیمو ۱۰۰۰
بنا گوش ۶۰۰۰
یک دست کله پاچه کامل ۴۰۰۰۰