سرویس بیرون بر: ندارد
فضای داخل: ۱۲ صندلی
امکانات: کارتخوان POS ، جای پارک راحت