سالادبار
ندارد
حق سرویس
۱۰ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۲
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه