بوف(پردیس ملت)

استاندارد

موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
پارک وی، الیهه