موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده .
جای نشستن: دارد
دارای ۱۰۰ صندلی