موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه
سالادبار
ندارد
حق سرویس
۱۰ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
تجریش، زعفرانیه، ولنجک