رستوران حاتم یکی از معروفترین سالنهای پذیرایی تهران میباشد که در خیابان ولیعصر و حوالی پارک ملت سالهاست از مهمانان تهرانی پذیرایی میکند. حاتم هم اکنون بصورت مجموعه پذیرایی میباشد که در چند سالن مختلف با غذاهای متفاوت پذیرای مهمانان میباشد.

در ضمن این رستوران مدت هاست که دیگر دارای بوفه نمی باشد.