سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۸
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
نیاوران