کسانی که طرفدار پرو پا قرص دیزی هستند حتما نام آبگوشت خانه یا دیزی سابق در ایرانشهر نام آشنایی برای آنهاست. محیط سنتی در عین حال زیبا با پذیرایی کامل با مخلفاتی مثل ترشی، دوغ، چای و بامیه از ویژگیهای آبگوشت خانه است. این رستوران گرچه در مرکز شهر قرار دارد و تنها آبگوشت سرو میکند اما مشتریان بسیاری از نقاط مختلف تهران دارد. بطوریکه روزهای تعطیل برای گرفتن جا شایذ تا مدتی مجبور باشید منتظر بمانید. در ضمن آبگوشت خانه تنها ظهرها غذا سرو میکند.