دیزی بار یک رستوران است برای علاقمندان به دیزی . منوی دیزی بار محدود است اما در کنار دیزی نوشیدنیها و دسرهای متنوعی سرو میشود .