طرفداران آبگوشت در شمال شهر که ترجیح می دهند اطراف خانه خود به رستوران بروند، این دیزی سرا می تواند یک موقعیت اکازیون برای آنها باشد. رستورانی کوچک با دکوراسیون سنتی که علاوه بر آبگوشت، حلیم بادمجان و کال جوش سرو می کند. همچنین همراه غذا با ترشی دوغ و چای از شما پذیرائی می شود.