موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۰۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰:۳۰-۲۳:۳۰
محله
سایر محله های مرکز