از ۱۰۰ رستوران برتر جهان، رستوران «El Celler de Can Roca» در خرنا اسپانیا در مقام نخست قرار دارد. این رستوران توسط ۳ برادر اداره می شود.باغذاهای مخصوص ومدیریت عالی ،سرویس دهی سریع و مرتب واز مواد غذایی تازه

Originally posted 2016-04-16 13:40:10. Republished by Blog Post Promoter