این رستوران هندی از طرف مهمانانش به شدت استقبال می شود و سرویس بسیار خوبی به آن ها می دهد. در این رستوران می توانید غذا های مختلفی را صرف کنید. این رستوران تمرکز خود را بر روی غذا های دریایی مانند خرچنگ، حلزون و لابستر قرار داده است.

 

Originally posted 2016-04-15 13:03:08. Republished by Blog Post Promoter