یکی از معدود رستوران های دریایی پاریس است که هرروز غذاهای آن تازه می شود. بشقاب غذاهای دریایی آن شامل خرچنگ ، میگو و صدف است که غذای مخصوص آن است. قیمت غذاهای اصلی در این رستوران بین ۲۹ تا ۸۲ یورو است. این رستوران در Musée Du Louvre/Les Halles قرار گرفته است.