موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱ : ۳۰ – ۱۵ : ۳۰ , ۱۸ : ۳۰ – ۲۲ : ۳۰
محله
ونک