موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲:۳۰-۱۶،۱۹:۳۰-۲۳
محله
شریعتی:قلهک، سید خندان