مناسب برای: دوستان، زوجها

سرویس بیرون بر: دارد

امکانات: کارتخوان POS