موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
جای نشستن: دارد
دارای ۶۲ صندلی

صبحانه