موقعیت مناسب برای شام یا ناهار با خانواده .
منوی کامل کافی شاپ
جای نشستن: دارد
دارای ۱۱۰ صندلی
صبحانه