رستوران الف که قبلاً با مدیریت سامان مقدم در ساختمان های ونک پارک برای خیلی ها شناخته شده است، به دلیل قیمتهای نسبتاً بالای آن کمتر کسی به آنجا مراجعه می کرد. اما اخیراً با مدیریت جدید و تغییر نام به الف سرجیو با قیمت های مناسب تر ارزش امتحان کردن را دارد.