رستوران سهروردی یکی از رستورانهای قدیمی و با سابقه در این خیابان محسوب می شود که دکوراسیون کلاسیک خود با آینه کاری و صندلی های فلزی را کماکان حفظ کرده است. رستوران سهروردی قیمت های نسبتاً بالائی دارد.