موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳
محله
سایر محله های مرکز