رستوران سیمرغ یک رستوران با غذاهای ایرانی می باشد که چند نوع غذای فرنگی را هم در منوی خود دارد. با توجه به کمبود رستورانهایی با سالاد بار در این منطقه از پاسداران، داشتن سالادبار مزیتی ارزشمندی برای سیمرغ محسوب می شود.