موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان ، تجربه جدید
سالادبار
ندارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۱۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
عباس آباد، سهروردی