شایلی (شهرگل)

استاندارد

موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰ – ۲۴:۰۰
محله
سایر محله های مرکز