موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
دارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰ – ۲۴:۰۰
محله
شهرک غرب، سعادت آباد