موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده .
حق سرویس ۱۵ درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۸۰ صندلی
صبحانه