جزء کافه رستورانهای خوب و سطح بالای درکه می باشد. که نسبت به کافه های معمولی محیط با کلاس دارد. منوی نسبتاً کامل که تعدادی غذای فرنگی نیز در آن موجود است ،نما و ورودی شکیل و البته قیمتی کمی بالاتر وجه تمایز رستوران صفا می باشد.

شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره