موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
دارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۵ درصد
دسر
آبمیوه
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۷۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۶ ،۱۹-۲۳
محله
پاسداران