مناسب برای: خانواده، دوستان، زوج ها

سرویس بیرون بر: دارد

فضای داخل: ۴۰ صندلی