سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۶،۱۸:۳۰-۲۳:۳۰
محله
شریعتی:قلهک، سید خندان