جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۶:۳۰ ۱۹-۲۳
محله
میرداماد، جردن