مناسب برای: خانواده، دوستان، زوج ها
سرویس بیرون بر: دارد
فضای داخل: ۶۰ صندلی