به گزارش خبرنگار ایسنا، سرمازدگی طی هفت سال گذشته باعث شده بود که تولید انار در کشور کاهش و قیمت آن افزایش یابد، بنابراین کشور قادر به صادرات این میوه نبود. با این حال قرار است بار دیگر از شهریور امسال صادرات انار از سر گرفته شود.

بر همین اساس آمارهای گمرک نشان می‌دهد که طی پنج ماه نخست سال جاری تنها کشور مشتری انار ایران، عراق بوده که در این مدت حدود ۴۳۲ تن انار از ایران خریداری کرده است.

قیمت هر کیلوگرم انار صادراتی برای عراق حدود ۱۳۰۰ تومان تمام می‌شود، یعنی حدود ۰٫۴۷ دلار. به این ترتیب مجموع صادرات انار که ارزش هرکیلوگرم آن کمتر از یک دلار است، برای کشور کمی بیشتر از ۲۰۶ هزار دلار ارزآوری داشته است.