موقعیت مناسب
مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۵+۹ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۹۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۸-۲۳:۳۰
محله
پارک وی، الیهه
این رستوران از ساعت ۱۹-۱۶ دارای عصرانه می باشد.