رستوران لئون ( نیاوران ) که سابقاً با اسم رستوران ( رما ) فعالیت می کرده، جدیداً با مدیریت رستوران های زنجیره ای لئون قصد دارد که غذایی با کیفیت بالا و سرویس ویژه ای را به میهمانان خود ارائه کند