موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک .

جای نشستن: دارد

دارای ۳۰ صندلی