موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ % درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۲
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶ و ۱۹-۲۴
محله
همه محله های شرق