لیست قیمت تجهیزات فست فود

۳۶ تکه،تحت فشار،مدل PFG-600

قیمت:      ۳۸   میلیون تومان

  • گریل استیک دوکاره ۷۳ CM

قیمت:  ۱۵۵۰ هزار تومان

قیمت: ۱۸/۵ میلیون تومان

قیمت سایر تجهیرات در حال بارگذاری می باشد