موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه .
جای نشستن: دارد
دارای ۱۰۰ صندلی