موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۵ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۲
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲ – ۱۶ , ۱۹ – ۲۴
محله
پارک وی، الیهه