موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه
سالادبار
دارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۵ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۹۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۶:۳۰-۱۰, ۱۲-۱۶, ۱۹-۲۳
محله
سایر محله های مرکز