موقعیت مناسب
محل خاص با غذای متفاوت ، تجربه جدید ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶, ۱۹-۲۲
محله
ونک